Jodiumtabletten: voorzorgsmaatregel bij een nucleair ongeval

Niet-radioactief jodium komt van nature voor in onze voeding, de stof is zelfs noodzakelijk voor het goed functioneren van de schildklier.

Bij een nucleair ongeval kan er echter onstabiel, radioactief jodium vrijkomen. Wanneer dat radioactieve jodium via de lucht of via voeding in je lichaam terechtkomt, slaat je schildklier het op, waardoor je een groter risico loopt op kanker en andere aandoeningen.

Dat kan je voorkomen door op het juiste moment jodiumtabletten in te nemen. Die bevatten immers stabiel, niet-radioactief jodium en zorgen ervoor dat je schildklier het radioactieve jodium niet meer kan opnemen.

In België kan iedereen jodiumtabletten halen bij de apotheker, gratis en preventief. De volgende groepen wordt zelfs uitdrukkelijk aangeraden om een voorraad ervan in huis te halen:

- Wie binnen de risicozone van 20 km rond een nucleaire site woont (10 km voor het IRE in Fleurus). Op www.nuclearrisico.be kan je nagaan of jouw woning zich in een risicozone bevindt.

- Kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe jonger je bent, hoe kwetsbaarder voor de gevolgen van radioactief jodium.

- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

De dosis jodium die je moet innemen, hangt af van je leeftijd. Raadpleeg daarvoor de bijsluiter of vraag advies aan je apotheker. Hij weet immers hoeveel jodium je moet gebruiken en hoe je de tabletten precies moet innemen.

Opgelet: jodiumtabletten werken enkel wanneer je ze op het juiste moment inneemt. Gebruik ze dus nooit op eigen initiatief maar wacht de instructies van de overheid af.

Ben je bovendien ouder dan 40 of allergisch voor jodium? Dan is het mogelijk dat de inname van jodiumtabletten voor jou niet aangewezen is. Richt je in dat geval zeker tot je huisarts of apotheker.