Zelftest hiv beschikbaar in de apotheek

Waarom op hiv testen?

Voortaan kan u bij de apotheker terecht voor een betrouwbare zelftest die toelaat om zelf, binnen het comfort van uw eigen huis, een eventuele besmetting met hiv te testen. Die zelftest mag echter enkel gebruikt worden als de recentste blootstelling aan het risico dateert van minstens drie maanden eerder.

Een test is de enige manier om te weten te komen of men seropositief is, en dus drager is van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv), dat leidt tot aids. Als het resultaat positief is, kan de test de besmette persoon helpen om medische hulp en een aangepaste behandeling te krijgen. Hoe sneller een besmetting met hiv wordt opgespoord en behandeld, hoe meer de levensverwachting van een seropositieve persoon die van de algemene bevolking benadert en het risico op besmetting van partners vermindert.

Wanneer een zelftest voor hiv gebruiken?

De zelftest voor hiv die beschikbaar is in de apotheek, is een nieuwe manier van opsporen die het bestaande aanbod van tests aanvult. De test mag echter enkel gebruikt worden om een eventuele besmetting met hiv op te sporen, als de laatste blootstelling aan risico (door onbeschermd seksueel contact, een gescheurd of afgegleden condoom, het delen van een injectiespuit of ander besmet materiaal) dateert van minstens drie maanden eerder. Als de blootstelling aan het risico op besmetting minder dan drie maanden geleden is, is het resultaat van de zelftest uit de apotheek niet betrouwbaar. Iedere persoon die zich wil laten onderzoeken, moet zich richten tot de arts of een gespecialiseerd centrum voor een 'klassieke' hiv-test. Er bestaan veel centra die de screening gratis en anoniem aanbieden.

Preventieve spoedbehandeling (PEP)

Er bestaat ook een preventieve spoedbehandeling (PEP) die het risico op besmetting met hiv drastisch kan doen dalen. Die behandeling moet absoluut opgestart worden binnen de 72 uur na een (mogelijke) blootstelling aan hiv. Om daarvan gebruik te maken, moet men zich wenden tot een aidsreferentiecentrum (overdag) of op een spoeddienst van een ziekenhuis waar een aidsreferentiecentrum aan verbonden is ('s nachts, in het weekeinde en op feestdagen).

Waarom een hiv-zelftest halen in de apotheek?

Personen die naar de apotheek stappen voor een zelftest voor hiv-screening, hebben de waarborg dat ze een veilig en betrouwbaar product verkrijgen en genieten van de begeleiding van een gezondheidswerker. De apotheker kan hen adviseren en geruststellen, en dat binnen een passend kader waar de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. De apotheker is opgeleid om zeker te zijn dat de opsporing aan de hand van een zelftest aangepast is aan de situatie van de persoon die erom komt vragen. Hij zal dan ook indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde dienstverlening die meer gepast is. 

Hoe moet u de zelftest voor hiv gebruiken?

De zelftest voor hiv die beschikbaar is in de apotheek, is gemakkelijk te gebruiken. De test wordt uitgevoerd met een druppel bloed (uit de vingertop) die in contact wordt gebracht met een punt van de test. Om de effectiviteit te garanderen, is het uiterst belangrijk de richtlijnen van de apotheker te volgen en de bewarings- en gebruiksvoorwaarden nauwkeurig op te volgen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Als het resultaat van de zelftest positief is,...

... moet meteen een arts gecontacteerd worden of men zich aanmelden bij een gespecialiseerd centrum. Ieder positief resultaat moet bevestigd worden door een laboratoriumtest. In afwachting van het resultaat van de tweede test, moet de persoon die mogelijk met hiv is besmet, absoluut alle activiteiten vermijden waardoor het hiv-virus zou kunnen worden doorgegeven.

En andere seksueel overdraagbare infecties?

De zelftest voor hiv-screening in de apotheek spoort geen andere seksueel overdraagbare infectie (soi's) op. Nadat men een risico heeft genomen, is het essentieel om zich te laten sreenen op andere soi's en om systematisch een condoom te gebruiken om eventuele overdracht te vermijden.