Concentratie slokdarm- en pancreaschirurgie zal levens redden

Ziekenhuizen die nog complexe slokdarm- en pancreaschirurgie willen uitvoeren, moeten daar een minimum aantal operaties per jaar voor uitvoeren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. "De feiten spreken voor zich: hoe meer expertise een ziekenhuis heeft met de behandeling van slokdarm- of pancreaskanker, hoe meer kans een patiënt heeft op een succesvolle behandeling", aldus minister De Block. "Met deze maatregel zullen we levens redden."

Uit een studie van de Stichting Kankerregister blijkt dat de overlevingskansen na slokdarm- of pancreaschirurgie beduidend hoger zijn in ziekenhuizen die minstens 20 operaties per jaar uitvoeren. Tot nog toe mocht elk ziekenhuis in ons land deze behandelingen evenwel aanbieden. Als gevolg daarvan is het aanbod erg versnipperd en wordt twee derde van de patiënten met slokdarm- of pancreaskanker vandaag behandeld in een ziekenhuis dat de drempel van 20 ingrepen niet haalt.


Daar maakt minster van Volksgezondheid Maggie De Block nu een einde aan. Vanaf 1 juli 2019 zullen enkel ziekenhuizen die minimum 20 ingrepen per behandeling per jaar halen nog slokdarm- of pancreaschirurgie mogen aanbieden. Op die manier wil de minister patiënten garanderen dat ze behandeld worden door een zorgteam met voldoende ervaring. Op termijn zal de minimumdrempel verder worden opgedreven om zo de kwaliteit van zorg voor de patiënt nog te verbeteren.


Overeenkomst met het Riziv


Ziekenhuizen die slokdarm- en/of pancreaschirurgie willen aanbieden, zullen daartoe een specifieke overeenkomst moeten sluiten met het Riziv. Voor elke behandeling moeten ze minstens 20 ingrepen hebben uitgevoerd in 2016, 2017 of 2018. Op vraag van minister De Block keurde het Verzekeringscomité van het Riziv op 17 december 2018 de overeenkomsten voor slokdarm- en pancreaschirurgie goed.


De referentiecentra zullen hun capaciteit moeten uitbreiden zodat ze samen alle patiënten met slokdarm- en pancreaskanker kunnen opvangen. Om te vermijden dat patiënten intussen op een wachtlijst belanden, zijn samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen ook mogelijk. Samen moeten ze 20 ingrepen of meer per jaar halen. Voorwaarde is wel dat ze hun aanbod tegen 1 januari 2020 concentreren in één ziekenhuis. Ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen kunnen tot 31 maart 2019 een dossier indienen bij het Riziv.